Kategorie

Platby

Lepidlo Bonaterm AS - 4 kg

M010
Dostupnost:
Na objednávku
Delivery time: 2-5 dnů
ks
Cena bez DPH: 701,65 Kč / ks 849,00 Kč / ks
Lepidlo BONATERM AS 4 kg


Bonaterm AS je polychloroprenové lepidlo na bázi speciálních chloroprenových kaučuků modifikovaných speciálními syntetickými živicemi a dalšími látkami. Díky tomu má lepený spoj dokonalou přilnavost a vysokou tepelnou odolnost.

LEPIDLO OBSAHUJE TOLUEN!!!
POUŽÍVEJTE JEN V DOBŘE VĚTRANÝCH PROSTORÁCH!!!

Lepidlo je určeno pro nanášení pomocí pneumatické pistoleLepidlo BONATERM® AS je určeno především pro opravy v automobilovém průmyslu - přilepování molitanů, textilních materiálů, materiálů dřevěného původu a přírodních kůží a některých syntetických k sobě nebo k plechu. Lepidlo BONATERM® AS může být také použito v nábytkářském průmyslu k lepení kožených a textilních prvků čalounění.

Lepidlo je charakteristické těmito vlastnostmi:
•    dokonalá tepelná odolnost spoje (je odolný jak na nízké, tak na vysoké teploty)
•    dokonalá přilnavost k podkladu
•    univerzálnost – lepí mnoho materiálů (viz níže)

Je ideální na:
•    tuningové úpravy interiérů automobilů
•    opravy a výměny čalounění automobilů, zejména:
•    čalounění stropů
•    čalounění dveří
•    výplně sedadel
•    ztlumení, odhlučnění
    obložení, koberce

Je určeno pro lepení:
•    všech čalounických materiálů v interiérech automobilů
•    ke kovu nebo k sobě:
•    molitany apod.
•    přírodní kůže a některé druhy umělých kůží (koženek)
•    textilní materiály
•    dřevěné materiály
•    a mnohé další

Návod k použití:
Lepidlo BONATERM® AS může být použito jen tehdy, pokud jeho teplota dosáhne min. 15°C. Lepené materiály také musí mít teplotu min. 15°C. Lepidlo Bonaterm AS před použitím důkladně promíchejte. Povrch lepených ploch očistěte a odmastěte. Lepidlo nanášejte na obě lepené plochy pomocí pneumatické pistole nebo špachtle.

Technické údaje:
•    obsah balení: 5,00 l
•    hmotnost lepidla: 4,00 kg
•    vydatnost balení: ~15,00 m2
•    vzhled: lepivá, jasně žlutá tekutina
•    suchá hmotnost: min 18% dle PN-EN 827
•    lepivost: KF 4 mm, zdroj 50ml 55-60 sek. dle PN-EN ISO 2431 nebo přizpůsobena pro aplikaci špachtlí
•    odolnost na odtržení: dle PN-ISO 11339 materiál typu canvas-canvas:
      - počáteční: min. 4,5 kN/m
      - konečná: min. 5,5 kN/m
•    tepelná odolnost spoje: velmi dobrá

Skladování a bezpečnostní podmínky:
Lepidlo Bonaterm AS je nutné skladovat v dobře uzavřených obalech, v dobře větraných prostorách dále od zdrojů tepla při teplotě 5 - 25°C.
Ve skladových a výrobních prostorách, kde je používáno lepidlo Bonaterm AS musí být elektrická zařízení a osvětlení v provedení proti explozi, protože rozpouštědla obsažená v lepidle jsou hořlavá a smíchaná se vzduchem vytvářejí výbušnou směs. Před použitím lepidla Bonaterm AS se seznamte s listem charakteristiky nebezpečnosti chemického složení.
Lepidlo Bonaterm AS je možné v originálním balení při dodržení podmínek skladovat 6 měsíců.


Karta charakteristiky výrobku obsahuje následující seznam složek, které mohou způsobit ohrožení a způsoby řešení: F, Xn, R36/38, R48/20, R52/53, R62, R65, R67, S2, S7/9, S16, S26, S29, S36/37.