Platby

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupení od smlouvy v termínu 14 dní bez udání důvodu.

Termín pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14-ti dnů od obdržení zboží kupujícím nebo kdy kupujícím určená třetí osoba nebo osoba pověřená obdržela objednané zboží.

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy musí kupující kontaktovat prodávajícího a informovat ho o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. písemně, elektronickou poštou apod.).

Kupující také může vyplnit a zaslat formulář o odstoupení od smlouvy nebo zaslat jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení v elektronické podobě na náš e-mail: info@procalounika.cz. Pokud kupující využije tuto formu odstoupení, obdrží bezodkladně od prodávajícího potvrzení o odstoupení (např. elektronickou poštou).

Pro dodržení termínu odstoupení od smlouvy stačí, aby kupující zaslat tuto informaci prodávajícímu před uplynutím termínu lhůty pro odstoupení od smlouvy (do 14-ti dnů od obdržení zboží).

Výsledek odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy a dodržení výše uvedených podmínek, vrací prodávající kupujícímu celou částku zaslanou kupujícím včetně nákladů na přepravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dopravy zvolené kupujícím, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu dopravy nabízeného prodávajícím) bezodkladně, nejpozději však do 14-ti dnů od obdržení odstoupení od smlouvy nebo informaci o odstoupení prodávajícím.

Platba za zboží je prodávajícím kupujícímu vrácena na účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo ze kterého provedl platbu za zakoupené zboží, případně jinou formou na základě vzájemné dohody. V žádném případě nenese kupující žádné náklady spojené s vrácením zaplacené částky. Prodávající může pozdržet vyplacení vracené částky až do doby obdržení zboží zpět od kupujícího nebo do obdržení potvrzení o odeslání zboží. Kupující je povinen zaslat nebo doručit prodávajícímu zboží zpět bezodkladně, nejpozději však do 14-ti dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Kupující zasílá zboží zpět prodávajícímu na vlastní náklady. Kupující je odpovědný za snížení hodnoty zboží, který bylo používáno jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné ke zjištění charakteru, vlastností a funkčnosti zboží.

Formulář pro odstroupení od smlouvy ke stažení ZDE.